Altid i forandring.

De Grønne Bud


Takket være støtte fra Nordisk Film Fonden har vi siden 2020 arbejdet med grøn omstilling som en del af vores uddannelse, blandt andet ved at indføre grønne benspænd på de årlige filmproduktioner. Guiden er således baseret på erfaringer vi har haft med grøn filmproduktion og på eksisterende viden indenfor feltet.

På Super16 er vores årlige filmproduktioner underlagt lave budgetter som et vilkår for uddannelsen. De Grønne Bud er derfor målrettet lowbudget-, vækstlags- og skoleproduktioner, men vores håb er, at alle finder De Grønne Bud relevante og inspirerende.

Vores forhåbning er endvidere, at De Grønne Bud vil give bæredygtighed et bredere perspektiv i filmbranchen, som ligeledes handler om menneskene bag. Det er svært at finde overskuddet til forandringer og grønne tiltag, hvis du er stresset og udbrændt. Vi vil manifestere en græsrodsbevægelse af unge filmskabere i det danske vækstlag, som vil definere morgendagens filmproduktioner og gøre de bæredygtige arbejdsgange til noget vi bare gør.
Enhver grøn forandring kun gå for langsomt. De Grønne Bud skal være en påmindelse til alle om at blive ved med at insistere og kæmpe for forandring.
Må vi aldrig gro fast i hverken mismod, gamle overbevisninger eller dårlige vaner.

01 Planlæg

Lav en bæredygtighedsplan fra start, hvor I beskriverhvordan jeres produktion vil være mere bæredygtig.

02 Motivér

For nogle er det nemt at tage de miljøvenlige valg, for andre er det svært. Lyt, tal, lær og motivér hinanden til attænke og handle grønt.

03 Affaldssortér

Sørg for altid at affaldssortere. På kontorer, locations oghos faciliteterne i postproduktionen. Medbring mobileaffaldssorteringsspande på location og informér omnødvendigheden af, at alle sorterer.

04 Brug Genbrug

Køb genbrugsmaterialer, -produkter, -tøj, -møbler etc. Ogsæt tingene tilbage i genbrugs-cirkulation efter endt optagelse. Benyt udlejningsfirmaer til production design ogkostumer.

05 Kør Grønnere

Planlæg al transport i god tid. Kan flere fx køre sammen,færre gange? Kan transporten klares i cykel, (el)-ladcykel,offentlig transport eller elbil?

06 Spis Grønt

Skær kødet fra og tilbyd kun vegetarisk eller vegansk madpå set. Sørg for at den grønne mad er varieret og proteinholdig. Tag evt. overskydende mad med hjem og undgåspild.

07 Brug genanvendelig emballage

Undgå engangsplast! Giv alle genanvendelige termokoppertil kaffe og vanddunke til kolde drikke. Benyt genanvendeligservice ved måltiderne og prioritér cateringvirksomhederder bruger genanvendeligt - eller mindst mulig - emballage

08 Orden og overblik

Undgå at bruge penge på at købe nye ting, blot fordi nogeter blevet væk i rodet. Registrer i stedet dit lager og hold styrpå produktionskasser og diverse magasineringer i alle holdets afdelinger.

09 Pas på jer selv og hinanden

Den bæredygtige tanke bør række helt ind i den dagligegang på en film. Et dårligt arbejdsmiljø præget af stress, vilhurtigt nedprioritere nye tiltag. Pas på jer selv og hinanden,allermest for jeres egen skyld, men også for at vi kan løftedet grønne arbejde sammen.

10 Tænk cirkulært

Det plastik vi sorterer i dag, er det samme som vi får glædeaf i morgen. Det glade hold, som vender hjem fra optagelsermed overskud i dag, kommer tilbage med overskud i morgen. Ved at tænke cirkulært, undgår vi brug-og-smid-vækkulturen - både hvad angår ressourcer og relationer.

CO2-beregner

Super16 har i samarbejde med Climaider udviklet en CO2-beregner med et særligt fokus på vækstlags- og lavbudgetfilm, til fri afbenyttelse for alle:

Andre CO2-beregnere

Hvorfor beregne CO2?

01

Formålet med en CO2-beregner er at kunne aflæse hver eneste filmproduktions CO2-aftryk. På den måde kan vi aflæse hvor og hvordan vi udleder mest, og derfor hele tiden blive klogere på, hvordan vi kan nedsætte vores aftryk yderligere, fra den ene produktion til den næste.

02

Det er også en ambition at øremærke penge til klimakompensation, og altså kompensere for hele eller dele af det samlede CO2-aftryk, beregneren er kommet frem til.

03

Der findes selvfølgelig også andre beregnere derude. Bl.a Eureca, som bliver brugt flere steder i filmbranchen i Danmark såvel som internationalt. Og det nok mest veludviklede, Green Producers Tool, som man kan abonnere på for et årligt beløb.