Kontakt Super16

SUPER16
C/o NORDISK FILM
MOSEDALVEJ 14
2500 VALBY
DENMARK

SUPER16 No. 7

FORMAND:
Emil Kramhøft Dinsen
dinsen@snickerboafilm.com 
Tlf. : (+45) 31 12 60 40

KASSER:
Anders Wøldike
anders.woeldike@filmbyen.dk
Tlf.:
(+45) 22 75 65 51